Monthly Archives: December 2012

Dagens “BT mener”, om surrogati

I dagens “BT mener” er surrogati tema. BT mener at politikerne bør prioritere adopsjon fremfor surrogati.

Dette er jeg veldig enig i, men jeg er ikke enig i alle argumentene som brukes. BT mener bl.a. at surrogatbarn har krav på å få vite hvem som er dets biologiske mor og at mange vil få problemer om de ikke får vite dette. *OM* dette er et problem vil jeg si at dette også vil være et like stort problem for adopterte barn som surrogatbarn. Man kan faktisk bruke dette som et argument for surrogati, her vil i det minste barnet vite hvem den ene bilogiske foreldren er!

Videre kan det synes som at BT mener at adoptivforeldre er mer motiverte enn surrogatforeldre og at dette skal være bedre for barnet.  Det som er sikkert er at adoptivforeldre må gå gjennom grundige og tidkrevende prosesser for å bli godkjente som foreldre. Om dette gjør de mer motiverte er jeg mer usikker på. Dessuten, om motivasjon skulle være en faktor for om surrogati skal være lov eller ikke burde man kanskje også forby å lage barn på den vanlige måten, hvem vet hvor motiverte disse foreldrene er? (Jeg vet, veldig flåsete sagt, men jeg kunne bare ikke dy meg…:-) )

BT avslutter med følgende: “Adopsjon handler om barn som trenger foreldre, surrogati om foreldre som vil ha barn. Det burde ikke være vanskelig for politikerne å prioritere.” Dette siste er jeg veldig enig i! Jeg har ikke et voldsomt engasjement MOT surrogati, jeg vil heller si at jeg er mer FOR adopsjon. Jeg ser ikke noe grunn til at vi skal bruke tid, penger og ressurser på å få enda flere barn til verden når det er så mange barn som trenger foreldre. Politikerne burde gjøre det lettere å få adoptere, både ved å støtte økonomisk og ved å korte ned ventetiden der det er mulig. At ting tar tid i “giverlandet” er ikke noe norske myndigheter kan gjøre noe med, men de kan absolutt fjerne en del av byråkratiet og få fortgang i sakene her hjemme.

En ting som er sikkert er at surrogati vs. adopsjon vs. kunstig befruktning er et vanskelig tema. I utgangspunktet er jeg for at folk må få gjøre som de vil så lenge de ikke skader andre. Spørsmålet vedrørende surrogati er om andre faktisk blir skadelidende eller om det er oppkonstruert moralsk dilemma for alle oss som står utenfor og gjerne vil mene og synse? (Dette skal jeg gå mer inn på i et annet innlegg.)

Jeg vil avslutte ved å si følgende: “Det er ingen menneskerett å få barn!” Og der tråkket jeg sikker på en haug med såre tær….

God jul og godt nyttår til dere alle, også de med såre tær!