Programmet “Adopsjonens pris”

Da har jeg sett det mye omtalte programmet  “Adopsjonens pris ” og jeg sitter igjen med en ganske merkelig følelse. Etter å kun ha lest alle reaksjonene på dokumentaren forventet jeg meg noe virkelig hjerteskjærende. La meg bare få presisere at det nå ikke er “mammahjertet”, men mer den fornuftige, konstruktive og analytiske delen av meg som taler. Om man bare tenker med “mammahjertet” er det klart at denne saken bare er tragisk. På den andre siden følte jeg at det lå noe bak dokumentaren, spekulativt og et ønske om å være kontroversiell. Man kan vel si at det siste i aller høyeste grad slo til…

Fra de biologiske foreldrenes ståsted er denne saken trist, forfedelig hjerteskjærende. Det er klart at de er blitt forespeilet noe helt annet enn det som skjedde her. Man kan spekulere i om de har vridd litt på sannheten fordi man ofte hører det man vil høre og lukker ørene for ubehageligheter når man havner i håpløse situasjoner. Man ønsker bare en løsning man kan leve med og man ønsker det beste for barna sine. Om dette er tilfellet har DanAdopt gjort en slett jobb. For meg høres det helt utrolig ut at de ikke har vært klinkende klare på å fortelle foreldrene om hva en adopsjon innebærer, at det er for evig og alltid og at det er ugjenkallelig.

At DanAdopt så lar det bli opp til adoptivforeldrene å bestemme om de vil treffe bioforeldrene gjør meg betenkt. Biioforeldrene spør så om å få ta farvel med barna på flyplassen, noe DanAdopt ikke en gang ønsker å legge føringer på, men igjen lar de adoptivforeldrene ta valget. Skal ikke DanAdopt fungere som en rådgiver, både for bioforeldrene OG adoptivforeldrene, ligger ikke dette i prisen adoptivforeldrene har betalt for adopsjonen? For meg høres det helt håpløst ut, både for adoptivforeldrene, men også for barna. Man trenger ikke å være psykolog for å skjønne at dette ville blitt mer opprivende for barna enn godt. Derfor burde DanAdopt satt foten ned og sagt nei og ikke satt noen av partene i den vanskelige situasjonen. Igjen, slett jobb fra DanAdopts side!

Videre i programmet får vi se at foreldrene sliter med å håndtere den eldste datteren. Foreldrene fremstilles som noen kalde udyr og man vil umiddelbart tenke at disse foreldrene aldri burde fått barn. Det jeg der i mot ser er høyst oppegående foreldre som ber om hjelp fordi de har problemer med et barn som har tilknytningsvansker. Ja, påkjennelsen ved adopsjonen har nok hatt innvirkning på dette, men det trenger slettes ikke å ha noe med foreldrene å gjøre! Dette kan dessuten også skje i “vanlige” familier,  men hvor mange “vanlige” foreldre innser at de har problemer, hvor mange ber om hjelp og hvor mange BURDE i aller høyste grad gjort dette? Jeg er overbevist om at det er mange, altfor mange. Da klandrer man foreldrene fordi de IKKE har oppsøkt hjelp. I dette tilfellet klandrer man foreldrene for å ikke være superforeldre fordi de har adoptert og jeg synes det blir helt feil vinkling.

Kommentarer som “de burde ikke få lov til å adoptere” er kommenterer som går igjen og igjen, både på norske og danske nettsider. Og det er da jeg lurer på om folk forventer ekstremt mye mer av adoptivforeldre enn av andre foreldre? Som foreldre gjør vi alle noen feil, de aller fleste kan rettes opp igjen, mens noen blir fatale, men vi gjør alle så godt vi kan. Burde ikke dette være nok for adoptivforeldre også, eller skal de være ekstra flinke siden de har ventet så lenge?

For meg ble “Adopsjonens pris” omtrent like ille som “Tore på sporet”, bare med motsatt fortegn. Nå kan “mannen i gata” synse, mene og tro enda mer om meg og mine følelser. HURRA!