Tag Archives: kvinnefrigjøring

8. mars – kvinnedagen!

Jeg er en av dem som har tenkt at vi damer kanskje ikke trenger kvinnedagen lenger, at vi i Norge er så godt som likestilt og at vi på mange områder kanskje har fått det bedre enn mennene. Vi VELGER anderledes ja, men I Norge har vi et reelt valg. Sett i lys av de problemene kvinner i andre land har, så kan vi vel si at vi har det bra i Norge, både menn og kvinner.

Etter å ha sett programmet om alenemødre i Korea er jeg helt sikker på at vi trenger den *internasjonale* kvinnedagen. I Korea, og mange andre land, er de kulturelle føringene på kvinnesynet dominerende. Dette er også en av grunnene til at det er så vanskelig å gjøre noe med dette. Hele kulturen, og gjerne også religionen, er gjennomsyret av at kvinner er mindre verdt bare fordi de er kvinner. På den andre siden er det slettes ikke lenge siden unge alenemødre I Norge hadde det på akkurat samme måte som alenemødrene i Korea har det nå. Det er ikke mer enn 25-35 år sidendet var skammen for familien som var verst når en ung kvinne ble gravid utenfor ekteskapet. Jentene som ble gravid ble sendt “på landet” for å føde, ute av synet ute av sinn! Ingen snakket om hverken kvinnens tanker, drømmer, ve eller vel. Barnefaren kunne fortsette å leve livet sitt UTEN skam mens moren ble utsøtt fra familie, venner og arbeidsliv. Dette lå i aller høyeste grad i kulturen vår. At det er mulig å frigjøres fra kulturen er Norge derfor et godt eksempel på (antageligvis på godt og vondt….).

Jeg er oppvokst med en mor som stod på barrikadene for kvinnesaken. Jeg husker jeg hadde en teskjorte med “Kvinner kan!” som jeg fikk av min mor. Jeg er litt usikker på om jeg skjønte hva det betød, men jeg husker jeg var veldig stolt både av teskjorten, min mor og det å være jente. Takket være min mor og hennes medsøstre kan kvinner i Norge, i dag, bekymre seg om eget kvinnedo i stedet for å kjempe for sin rett til å ikke bli nedgradert bare fordi hun er kvinne. Jeg, og mine jevnaldrende, ler av retten til eget kvinnedo, men vi må huske på er at denne retten en gang startet med noe mye mer alvorlig!

Gratulerer med dagen til min mor og hennes medsøstre!

STÅ PÅ til mine internasjonale medsøstre!

Og til slutt til mine jevnaldrende medsøstre: STÅ PÅ for dine internasjonale medsøstre, de trenger all den støtte og hjelp de kan få!