Antall surrogatbarn til Norge øker

I dagens VG-nett kan man lese at anall surrogatbarn har økt de siste årene. I artikkelen står det ingenting om foreldrene, hvem de er og hvilken samlivsform de har, men jeg antar at mange av foreldrene er homofile siden få land godkjenner homofile som adoptivforeldre.

At noen velger å få barn via surrogati er i utgangspunktet greit for meg. Hvem er jeg til å fortelle hvordan andre velger å få barna sine til verden på? Allikevel kjenner jeg at jeg er litt lei meg fordi jeg vet at det er så mange barn som trenger et nytt hjem. Mine tanker er de samme ang. kunstig befruktning. Jeg vet at mange velger dette alternativet fordi 1. Det er mye dyrere å adoptere. 2. Adopsjonsprosessen er fryktelig lang og 3. Dessverre er det mange som er veldig opptatt av å føre sine egne gener videre.

Det er synd at de som egentlig vllle valgt adopsjon fremfor kunstig befruktning blir stoppet pga. økonomi og lang ventetid når det allerede finnes mange barn som ønsker seg foreldre. Kanskje den norske stat burde latt noe av u-landsbudsjettet gå til adopsjon om foreldre ønsker å adoptere fra u-land? Og kanskje det hadde vært en idee å få litt fortgang i det norske byråkratiet? (Huff, det er kanskje for mye å forlange…..)

Jeg hverken er, eller har aldri vært, noe talsperson for adopsjon bare fordi jeg eradoptert selv. Jeg tror jeg hadde hatt dette synet selv om jeg hadde vært mine foreldres kjøtt og blod, men det er nok lettere for meg å snakke positivt om adopsjon fordi jeg selv har så gode erfaringer med det. 🙂